Önkormányzati ASP 2.0/KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00435

 

Szurdokpüspöki Község Önkormányzata ASP központhoz csatlakozása

 

Kedvezményezett neve: Szurdokpüspöki Község Önkormányzata

Projekt címe: Szurdokpüspöki Község Önkormányzata ASP központhoz csatlakozása

Támogatás összege: 6.993.339 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt azonosítószáma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00435

Előzmények:

Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésének egyik lényegi eleme az önkormányzatoknál folyó, lényegében a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka informatikai eszközökkel történő támogatása. Az önkormányzati feladatellátás egységességének biztosítása, az ország pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében a feladatellátáshoz az állam biztosít központi információs rendszer szintű támogatást. Az önkormányzatok számára, az állampolgárok magas színvonalú kiszolgálása érdekében gazdaságosabb, hatékonyabb és biztonságosabb az ASP technológia alkalmazása, és egy országos önkormányzati ASP központ létrehozása, amelynek lényege, hogy az önkormányzat az ASP szolgáltató központtól szolgáltatásként veszi igénybe a kötelező feladatok ellátásához szükséges alkalmazásokat, így biztosítja ügyfelei hatékony kiszolgálását, valamint a szakfeladatok ellátásának informatikai támogatását.

A projekt tartalmának bemutatása:

A pályázat célja a közigazgatási eljárásokban hivatal- ügyfél, hivatal-hivatal közötti relációban felmerülő adminisztratív terhek csökkentésének megvalósítása.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a közigazgatás minőségi színvonalemelése érdekében az adminisztratív terhek komplex csökkentését, az átláthatóság növelését, a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javításával a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulását. Ennek keretében cél az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése is, az előző fejlesztési ciklusban már kipróbált ASP technológia lehetőségeivel élve, országos szinten.

A pályázat keretében elvégezhető feladatok:

  • – Eszközök (szoftverrel együtt) beszerzése,
  • – Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása,
  • – Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja,
  • – Oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazás,
  • – Tesztelés, élesítés

A projekt keretében az ASP bevezetéséhez szükséges eszközpark és a működési keretek kialakítása.

Az eszközök beszerzése az ASP kormányrendeletben foglalt minimum követelményeknek megfelelően megtörtént.

A projekt megvalósítása kapcsán a következő szakrendszeri szolgáltatások jöttek létre: keretrendszer, gazdálkodási rendszer, ingatlan-vagyonkataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer, iratkezelő rendszer, önkormányzati és elektronikus ügyintézési portálrendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer. Az egyes szakrendszerek az önkormányzat egy-egy, jogszabályban rögzített feladatának informatikai támogatását látják el. Az ASP technológia alkalmazására, az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásokra már sor került egy, az önkormányzatok önkéntes részvételén alapuló kormányrendelet alapján.

Az új törvényi és kormányrendeleti szabályozás ennek a technológiának az országos kiterjesztését célozza úgy, hogy most már kötelezővé teszi az önkormányzatok számára a csatlakozást. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat nevesíti „Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0)„ című kiemelt projektet, amely az önkormányzati ASP központ továbbfejlesztését, – ennek keretében új szakrendszer kialakítása: hagyatéki leltár rendszer egyes szakrendszerek továbbfejlesztése, adattárház fejlesztése – valamint az országos kiterjesztés biztosítását és támogatását valósítja meg. Az országos kiterjesztés érdekében külön konstrukció keretében kerülnek támogatásra az egyes jogosult önkormányzatok önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának költségei.

 

A projekt tartalma:

A projekt során az alábbi szakrendszerek tekintetében valósul meg rendszercsatlakozás: – iratkezelő rendszer – gazdálkodási rendszer – ingatlanvagyon-kataszter – önkormányzati adó rendszer.  A megvalósítás alatt az érintett munkavállalóknak a Magyar Államkincstár által szervezett oktatásokon kell részt venniük.

A korszerű informatikai háttér biztosítása érdekében a pályázat keretein belül a következő informatikai eszközök kerültek beszerzésre:

  • 10 db munkaállomás MS Windows környezetben,
  • 3 db monitor alapkonfiguráció,
  • 10 db kártyaolvasó alapkonfiguráció,
  • 1 db multifunkciós nyomatkészítő alapkonfiguráció, 1.,